7e Internationala Schelpenshow, Eindhoven 2006
7e Internationala Schelpenshow, Eindhoven 2006
     

Internationale Schelpenshow

Logo NMV

Beurs en Symposium

Om het jaar organiseert de Nederlandse Malacologische Vereniging een tweedaagse internationale schelpenbeurs. De laatste beurs vond plaats in april 2010.

Wat is er op de beurs te doen?
- verkoop van schelpen, schelpenboeken en verzamelmaterialen, door handelaren uit
   binnen- en buitenland
- lezingen
- posterpresentaties
- informatiestands van de NMV en aanverwante verenigingen
- een gezellige ontmoetingsruimte met een natje en een droogje
- op zaterdagavond is er het traditionele malacologische diner
- op zondag wordt een schelpenschilderij van Leo Man in 't Veld verloot

Over de Schelpenbeurs en het Symposium zijn de volgende bestanden beschikbaar:

  • Foto's 8e Internationale Schelpenshow 2008
  • Abstracts & Posters van het Symposium 2006
  • Abstracts van het Symposium 2004
  • De organisatie zal trachten de leden van de NMV regelmatig te informeren over de stand van zaken via Spirula en de website.

     


    [ naar boven ]

    www.spirula.nl   Last update: 15 April 2010