Nederlandse Malacologische Vereniging

NMV: excursie naar Norgerholt en stroomdal Vledder Aa


Evenementgegevens


Ochtend: het Norgerholt

Het Norgerholt is een 25 hectare groot bos nabij Norg. Het bos is op diverse manieren beschermd. Vermoedelijk is het één van de oudste bossen van Nederland, daterend uit de 9e eeuw. De bodem bestaat uit lemig zand en in het bos groeien voornamelijk zomereiken en hulst. Bijzonder zijn de zware, tot 20 meter hoge, hulstbomen, waarvan de grootste van Europa in dit bos te vinden is. Onder de bomen bestaat een rijke, grotendeels onverstoorde humusbodem wat in Nederland zeldzaam is. De flora is bijzonder, en wellicht geldt dat ook voor de slakkenfauna.  Leeft het Bijenkorfje misschien toch nog ergens in ons land?

Middag: rondom Vledder

Het middagprogramma is nog niet precies ingevuld, de invulling hangt af van de toeganke­lijkheid van de gebieden op de excursiedatum. In de loop van juni wordt bepaald wat we precies gaan doen. We mikken op het bezoeken van terreinen waar zowel land als zoetwatermol­lus­ken te vinden zijn. Het stroomdal van de (herstelde) Vledder Aa en de Woldberg, ten noorden van Steen­wijk, zijn zoekgebieden. De Vledder Aa is een kleine beek in het zuidwesten van Drenthe. De bron van de beek ligt niet ver van Appelscha in Zuidoost-Friesland. De beek stroomt vervolgens naar het zuidwesten langs Wateren, Doldersum, Vledder en Frederiksoord. Vanaf de samenvloeiing met de Wapserveensche Aa ten zuiden van Vledder heet de beek Steenwijker Aa. De Woldberg ligt ten noorden van de Steenwijker Aa en Steenwijk. Het is de noordelijke punt van het boogvormige stuwwalcomplex van Steenwijk, gevormd in de voorlaatste IJstijd, het Saalien. Op de Woldberg zijn vooral bossen, maar ook open terrein en een aantal watertjes.

Aanvang: 10.30 uur. Verzamelen bij De Jufferen Lunsingh, Hoofdweg 13, 9337 PA Westervelde ( 0592-612618).

Opgeven bij Jaap de Boer of Frank de Graaf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *