SITEMAP www.spirula.nl

Nederlands deel :    
Welkom

    
Vereniging
          NMV-bibliotheek
              uitleenregels
              nieuwe aanwinsten
              boekencatalogus
              tijdschriftencatalogus
          gedragscode
          statuten
          huishoudelijk reglement
          lidmaatschap
          stibeman

    
Activiteiten
          NMV-agenda
          Malacologische agenda Nederland

    
Publicaties
          Spirula
              index CB/Spirula
              auteursrichtlijnen
          Basteria
              index
              index nieuwe soorten
              auteursrichtlijnen
              Job Baster
          Vita Malacoligica
              index
          Informatiebladen
          Overige publicaties

    
Vraag-100-uit
          Wat zijn weekdieren ?
          Welke soorten weekdieren zijn er zoal?
          Schelpen, wat zijn dat eigenlijk?
          Waar kun je zelf schelpen vinden?
          Waar zijn schelpen zoal voor gebruikt?
          Wat kan ik doen tegen schadelijke slakken in mijn tuin ?
          Zijn er schelpen die je niet mag verzamelen?
          Zijn er weekdieren in Nederland bedreigd?

    
Malacologie
          Naamgeving en naamlijsten
              Biologische classificatie
              Namenlijsten Nederlandse soorten
              Namenlijsten Europese soorten (CLECOM en CLEMAM projecten)
          Rode lijst Nederlandse mollusken
              Voorstel rode lijst
          CITES
          Conventie van Bern
          Aanbevolen literatuur
              Basisliteratuur Nederland
              Basisliteratuur Europa en wereldwijd
              Meer literatuur land en zoetwater
              Meer literatuur marien (Europa)
              Meer literatuur fossiel
          Malacologische woordenboeken
              Glossarium 1: conchologische termen
              Glossarium 2: termen uit de (Palaeo)ecologie
              Glossarium 3: over typen en soortbegrip, termen uit de systematiek

    
Shellers list

    
Links
          Regionale groepen
          Landelijke organisaties
          Musea en collecties
          Wereldwijd

    
Contact
          Contact
          Sitemap

Engels deel

[ naar boven ]


www.spirula.nl   Laatst gewijzigd: 15 april 2010