Lidmaatschapsvormen, kosten en betaling

Lid worden van de NMV kan door middel van het invullen van het opgaveformulier. Hieronder vindt u de informatie die nodig is om het opgaveformulier in te kunnen vullen.

Lidmaatschapsvormen en contributie 2018

De hoogte van de contributie hangt samen met uw tijdschriftenkeuze en het land waarin u woont. Met ingang van januari 2017 bedraagt de contributie:

Lidmaatschap
Code Nederland Buitenland
Lidmaatschap+Spirula (basis) Sp € 30,00 € 40,00
Jeugdlidmaatschap+Spirula (tot 18 jaar) J € 15,00 N.v.t.
Lidmaatschap+Basteria B € 30,00 € 37,00
Lidmaatschap+Vita Malacologica VM € 25,00 € 30,00
Lidmaatschap+Spirula+Basteria Sp+B € 50,00 € 67,00
Lidmaatschap+Spirula+Vita Malacologica Sp+VM € 47,00 € 62,00
Lidmaatschap+Basteria+Vita Malacologica B+VM € 47,00 € 59,00
Lidmaatschap+Spirula+Basteria+Vita Malacologica Sp+B+VM € 67,00 € 89,00
Huisgenootlid (zonder tijdschriften) H € 7,00 N.v.t.
SIM SIM € 52,00/25,00 (papier / PDF) N.v.t.

Als u uw keuze voor een lidmaatschapsvorm hebt gemaakt, vul dan het opgaveformulier in en verricht uw betaling (zie hieronder).

Betaling

Er worden geen acceptgiro’s verstuurd. Betaling graag via ABN-AMRO rekening NL51ABNA0566948540 of via ING rekening NL69INGB0000288032, ten name van de penningmeester NMV.

Bij betaling vóór 1 maart 2018 krijgt u € 5,00 korting. Vermeld bij de betaling altijd de code van uw keuze uit de abonnementen. Wilt u in 2018 een ander soort abonnement dan u in 2017 had, meld dat dan ook aan de secretaris/ ledenadministratie van de NMV.

Combinatie-lidmaatschap

Het is ook in 2018 weer mogelijk om het lidmaatschap voor de Societa’ Italiana di Malacologia (SIM) via de NMV te betalen. Men ontvangt hiervoor 3x per jaar het digitale blad “Alleryana”(voorheen: Notiziario S.I.M, vergelijkbaar met Spirula, geheel in het Italiaans) en 3x per jaar digitaal of op papier het blad “Bollettino Malacologico” (vergelijkbaar met Basteria, met Engelse en Italiaanse artikelen). Nederlandse leden betalen de SIM contributie aan de NMV.

De contributie voor SIM is €52,00 (alleen mogelijk bij betaling voor 1 maart 2017) bij het Bolletino op papier en €25,00 bij een digitale versie van het tijdschrift. Graag apart betalen en bij betaling SIM 2018 vermelden als code.

Bij vragen hierover neemt u contact op met de penningmeester.