Conventie van Bern

De conventie van de Raad van Europa over de conservering van de Europese in het wild levende dieren en planten en hun natuurlijke leefgebieden (Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), ook bekend als de Conventie van Bern, werd in 1979 aangenomen en trad in 1982 in werking. Het verdrag is inmiddels door 39 lidstaten van de Raad van Europa ondertekend, evenals door de Europese Unie, Monaco, Marokko, TunesiŽ, Senegal en Burkino Faso.

Het doel van de conventie richt zich speciaal op de soorten en leefgebieden waarvan het behoud de samenwerking behoeven van meerdere staten en op het bevorderen van dergelijke samenwerkingsverbanden. De nadruk ligt op bedreigde en kwetsbare soorten, met inbegrip van trekvogels en andere migrerende soorten. Deze, (en hun eieren) mogen niet verzameld, gedood, verstoord of verhandeld worden.

Het verdrag somt beschermde soorten op in vier bijlagen:

 • Appendix I rigoureus beschermde plantensoorten
 • Appendix II rigoureus beschermde diersoorten
 • Appendix III beschermde diersoorten
 • Appendix IV verboden middelen en methoden van doding, vangst of andere vormen van exploitatie.
 • Voor schelpenverzamelaars en slakkenliefhebbers zijn de bijlagen II en III van belang. De aanduiding (Med.) achter de naam betekent dat deze soorten, voor zover afkomstig van de Middellandse Zee, beschermd zijn.

  Hieronder volgen de soorten mollusken uit deze bijlagen.

  Uit Appendix II (rigoureus beschermde diersoorten):

  MOLLUSCS
  GASTROPODA  
    Dyotocardia Gibbula nivosa (Med.)
  Patella ferruginea (Med.)
  Patella nigra (Med.)
    Monotocardia Charonia rubicunda (= C. lampas = C. nodiferum) (Med.)
      Charonia lampas, © J.A. Buijse
      Charonia lampas (Med.) [foto]
  Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.)
  Dendropoma petraeum (Med.)
  Erosaria spurca (Med.)
      Luria lurida, © J.A. Buijse
      Luria lurida (= Cypraea lurida) (Med.) [foto]
      Schilderia achatidea, © J.A. Buijse
      Schilderia achatidea (Med.) [foto]
  Mitra zonata (Med.)
      Ranella olearia, © J.A. Buijse
      Ranella olearia (Med.) [foto]
      Tonna galea, © J.A. Buijse
      Tonna galea (Med.) [foto]
  Zonaria pyrum (Med.)
    Stylommatophora Caseolus calculus
  Caseolus commixta
  Caseolus sphaerula
  * Discus defloratus
  Discus guerinianus
  Discula leacockiana
  Discula tabellata
  Discula testudinalis
  Discula turricula
  Elona quimperiana
  Geomalacus maculosus
  Geomitra moniziana
  Helix subplicata
  Leiostyla abbreviata
  Leiostyla cassida
  Leiostyla corneocostata
  Leiostyla gibba
  Leiostyla lamellosa
  BIVALVIA  
    Unionoida Margaritifera auricularia
    Mytiloida Lithophaga lithophaga (Med.)
  Pinna nobilis (Med)
      Pinna pernula
      Pinna pernula (= Pinna rudis) (Med) [foto]
    Myoida Pholas dactylus (Med.)

  Uit Appendix III (beschermde diersoorten):

  MOLLUSCS
  GASTROPODA  
    Stylommatophora Helix pomatia
  BIVALVIA  
    Unionoida
      Margaritifera margaritifera, © Monika ätambergovŠ
      Margaritifera margaritifera [foto]
  Microcondymaea compressa
  Unio elongatulus

  Aan deze pagina kan men geen rechten ontlenen. De Engelse tekst van het verdrag van Bern en de actuele bijlagen vindt u op de website van de Raad van Europa.


  [ naar boven ]


  www.spirula.nl   Laatst gewijzigd: 15 april 2010