Naamgeving en namenlijsten

Om mollusken te kunnen onderzoeken en beschermen is het van groot belang dat we weten welke soorten er zijn en hoe die soorten heten. Naamgeving van soorten vormt dan ook de basis voor alle verdere wetenschappelijk onderzoek naar weekdieren (en de natuur in het algemeen). De tak van wetenschap die zich hiermee bezig houdt heet taxonomie of systematiek.

Naamgeving is niet alleen van theoretisch-wetenschappelijk belang. Omdat wij in een tijdperk leven waar sprake is van versneld uitsterven van soorten is er haast geboden met het in kaart brengen van de biodiversiteit. Wereldwijd wordt erkend dat het van groot belang is de biodiversiteit te beschermen en te behouden, maar om dat te kunnen doen is het nodig te weten welke soorten er zijn en waar ze leven. Momenteel zijn lang niet alle soorten mollusken bij de wetenschappers bekend. Vergeleken met andere groepen uit de natuur zijn ze zelfs relatief slecht bekend, laat staan dat wij van al die soorten weten waar en hoe ze leven. Nog steeds worden regelmatig nieuwe soorten ontdekt. Ook in de tijdschriften van de NMV, Basteria en Vita Malacologica, worden zulke nieuw ontdekte soorten beschreven.

De wetenschappelijk naamgeving van soorten is gebaseerd op het biologische classificatie-systeem dat in de 18e eeuw werd ontworpen door Linnaeus. Sindsdien is dit systeem steeds verder verfijnd en uitgebouwd. In 1895 werd de Internationale Commissie voor Zo÷logische Nomenclatuur opgericht, die tot doel heeft de stabiliteit en de uniformiteit in wetenschappelijke namen van dieren te bevorderen. Deze commissie heeft de "Code of Zoological Nomenclature" opgesteld, die "spelregels" bevat voor het bepalen van de naamgeving van een soort. Overeenkomstig deze richtlijnen werken de CLECOM- en CLEMAM- werkgroepen nu aan uniforme namenlijsten voor alle Europese soorten, inclusief de Nederlandse.

Op deze website vindt u op diverse plaatsen nadere informatie over de naamgeving van mollusken:


[ naar boven ]


www.spirula.nl   Laatst gewijzigd: 15 april 2010