Regionale werkgroepen

Leden van de Schelpwerkgroep Noordoost-Nederland inventariseren een sloot met kwel bij Oude Riet (Marum)

Leden van de Schelpwerkgroep Noordoost-Nederland inventariseren een sloot met kwel bij Oude Riet (Marum)

Veel NMV-leden zijn (tevens) lid van een regionale schelpen- of molluskengroep. Voor grote delen van het land ligt Leiden tenslotte niet naast de deur. De regionale groepen organiseren bijvoorbeeld contactmiddagen of -avonden, lezingen, excursies en soms ook verzamelreizen.

Activiteiten van de regionale groepen zijn vermeld in de Malacologische Agenda Nederland. Leden van de NMV zijn welkom, maar u moet zich wel van te voren bij de organisatie aanmelden.

Deze pagina geeft een korte beschrijving van de regionale organisaties en voor zover beschikbaar een link naar hun website. Van noord naar zuid:

Schelpenwerkgroep Noordoost Nederland

De Schelpenwerkgroep Noordoost Nederland is een kleine maar zeer actieve groep met leden uit voornamelijk Groningen en Drenthe. Iedere laatste woensdag van de maand is er een contactavond. In de periode april/mei tot en met oktober is er elke maand een excursie. Dit zijn meestal dagexcursies in Noord-Nederland, maar soms ook een meerdaagse excursie buiten de eigen regio of Nederland. De leden van de werkgroep houden zich met mariene, land- en zoetwatermollusken bezig, zowel recent als fossiel.
Elk jaar geeft de groep een jaarverslag uit met daarin verslagen van excursies van de werkgroep maar ook van individuele reizen.
Een overzicht van de activiteiten van de werkgroep vindt u hier.

Schelpenwerkgroep Friesland

De Schelpenwerkgroep Friesland, opgericht in 1967, is een werkgroep van het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats. Naast de jaarvergadering in maart zijn dat incidenteel informatie- en determinatiebijeenkomsten. De schelpenwerkgroep zoekt momenteel naar nieuwe vormen en invullingen, zoals bijv. publieksmanifestaties als ‘Breng je schelp’. Ook de organisatie van verzamelreizen of weekends behoort tot de mogelijke activiteiten. In het verleden ging de werkgroep onder meer naar Bretagne, Zeeland, Zuid-Afrika en Florida.

Schelpen bewonderen tijdens een bijeenkomst van de Schelpenwerkgroep Friesland

Schelpen bewonderen tijdens een bijeenkomst van de Schelpenwerkgroep Friesland

Elk jaar geeft de groep een jaarverslag uit met daarin een weergave van de activiteiten en bijdragen van individuele leden. In 2017 hoopt de Schelpenwerkgroep Friesland zijn 50-jarig bestaan te vieren met een extra feestelijk programma.
Een overzicht van de activiteiten van de werkgroep vindt u hier.

Malacologische contactgroep De Kreukel, Amsterdam

Deze groep kwam eens per maand bij elkaar in het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Omdat het museum is opgeheven is de contactgroep op zoek naar een geschikte locatie. Het doel is om de contactgroep nieuw leven in te blazen maar dat is er nog niet van gekomen. De groep heeft een eigen tijdschrift, De Kreukel. Dit tijdschrift is helaas na 2014 niet meer uitgekomen. De groep heeft geen homepage. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Jansen of Tello Neckheim.

Strandwerkgroep (SWG) Waterweg-Noord

Spreekt ‘strandjutten’ je aan? De Strandwerkgroep Waterweg-Noord houdt zich bezig met alles wat langs de kust leeft: schelpen, wieren, krabben, anemonen, kwallen, zeesterren, etc. Eens per maand is er een excursie. Meestal naar de Oosterschelde en Westerschelde waar bij laag water bekeken wordt wat er zoal leeft in het getijdegebied. Van de vondsten worden lijsten bijgehouden, die samen met foto’s van gevonden soorten worden gedeeld. Heb je interesse? Neem dan contact op met Mick Otten.
Een overzicht van de activiteiten van de werkgroep vindt u hier.

Zeeuwse Werkgroep Geologie

De Zeeuwse Werkgroep Geologie in actie tijdens de manifestatie 'Breng je schelp', najaar 2014

De Zeeuwse Werkgroep Geologie in actie tijdens de manifestatie ‘Breng je schelp’, najaar 2014.

De werkgroep is in 1966 opgericht en heet voluit de Werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. De Werkgroep Geologie heeft tot doel de Zeeuwse fossielen en de Zeeuwse Geologie in zijn algemeenheid te bestuderen en onder de aandacht te brengen van de Zeeuwse bevolking en probeert ook mensen buiten Zeeland te interesseren voor deze materie. De werkgroep organiseert lezingen, determinatiedagen en excursies naar geologische locaties en musea in de regio of daarbuiten en beschikt over een eigen bibliotheek. Een overzicht van alle activiteiten vindt u hier. De werkgroep geeft het contactblad Voluta uit, dat 2 keer per jaar verschijnt.
Veel leden van de werkgroep houden zich bezig met de fossiele schelpen van de Zeeuwse kust. Door het voorkomen van fossielen uit het Tertiair en Kwartair bieden de Zeeuwse stranden en zeegaten veel betere kansen om fossiele schelpen te vinden dan andere Nederlandse stranden.

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan verscheen op 12 maart 2016 het boekje “Zeeuwse Strandfossielen”. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ruud Lie.

Mollusken Studiegroep Limburg (MSL)

De Mollusken Studiegroep Limburg (MSL) maakt deel uit van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en is opgericht in januari 1999. Een aantal zeer actieve liefhebbers van de malacologie komt maandelijks bij elkaar om op een werkavond mollusken te bestuderen, te determineren, of op andere wijze hiermee bezig te zijn. Acht tot negen maal per jaar wordt er een excursie gehouden. Een interessant gebied in Limburg wordt dan geïnventariseerd, maar ook andere excursies zijn mogelijk, zoals naar aan Limburg grenzende gebieden in België en Duitsland. Deelname aan de excursies en werkavonden is altijd mogelijk, maar meldt u van te voren aan bij Stef Keulen, tel. 06 4440 4350.
De studiegroep is tevens regiowerkgroep van het landelijk Atlasprojekt Nederlandse Mollusken (ANM). Inventarisatie- en andere gegevens worden door de MSL doorgeven aan geselecteerde landelijke databases zoals die van het ANM. Desgewenst worden vondsten geverifieerd.
Een overzicht van de activiteiten van de studiegroep vindt u hier.