Bestuur, redacties en commissies

Correspondentieadres

Secretaris: Sylvia van Leeuwen

Van der Helstlaan 19
3723 EV Bilthoven
030-2210613
NMV-Secretaris@spirula.nl

Bestuur 2019/’20

Het bestuur van de NMV (2019/’20). V.l.n.r. Sylvia van Leeuwen, Hannco Bakker, Anthonie van Peursen, Alain van ’t Woudt en Bram Breure. Auke-Florian Hiemstra ontbreekt op de foto. (foto Rob Vink).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: Anthonie van Peursen, adppeursen1951@kpnmail.nl

Secretaris: Sylvia van Leeuwen, NMV-Secretaris@spirula.nl

Penningmeester: Bram Breure, penningmeesternmv@gmail.com

Ledenadministratie: Alain van’t Woudt, alainvantwoudt@gmail.com

PR en communicatie: Hannco Bakker, hanncobakker@hotmail.com

Lid zonder portefeuille: Auke-Florian Hiemstra, aukeflorian@gmail.com.

 

Tijdschriften en overige media

Redactie Spirula: Jeroen Goud (Naturalis Biodiversity Center, Postbus 9517, 2300 RA Leiden), Gerard Majoor, Rob Vink

Redactie Basteria: Ruud Bank (hoofdredacteur), Gijs Kronenberg (redacteur) en Jan Johan ter Poorten (lay-out)

Manuscripten voor Basteria kunt u sturen naar: manuscripts@basteria.nl.

Redactie Vita Malacologica: Gijs Kronenberg, (Den Bult 98, 5616 GJ Eindhoven), Jan Johan ter Poorten

Verzending tijdschriften: Jan Kuiper, Appingedam

Nieuwsbrief Nederlandse Malacologische Vereniging (mail): Sylvia van Leeuwen

Facebookpagina Nederlandse Malacologische Vereniging – discussieplatform: moderator Sylvia van Leeuwen en Hannco Bakker.

Facebookpagina Basteria: moderator Bas Kokshoorn

 

Overig

Excursiecommissie: Bert Jansen, Kees Margry en Jaap de Boer.

Beheerder NMV archief en Handbibliotheek: Gab Mulder, gabmulder@hotmail.com

Coördinator NMV verenigingsdagen: Gab Mulder, gabmulder@hotmail.com

Webmaster: Jaap de Boer, webmaster@spirula.nl