Doxander vittatus entropi (Man in’t Veld & Visser, 1993)

Doxander vittatus entropi, een favoriete Strombus-soort van Gab Mulder

Doxander vittatus entropi, een favoriete Strombus-soort van Gab Mulder.