Nederlandse Malacologische Vereniging

NMV en Schelpenwerkgroep Noordoost-Nederland – twee dagexcursies in Noordoost- en Oost-Groningen, dag 2


Evenementgegevens


Twee dagexcursies, enerzijds gericht op een aantal (mogelijke) nieuwkomers in dit deel van ons land (bijv. Brakwaterstrandschelp Rangia cuneata en evt. andere exoten, Nauwe korfslak Vertigo angustior), anderzijds met als doel het herbezoeken van een aantal bekende vondstlocaties (van bijv. Gray’s kustslak Assiminea grayana, Brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata, Griekse duinslak Cernuella cisalpina). Dit is een mooie gelegenheid om te onderzoeken of een aantal recent geïntroduceerde (brakwater)soorten ook in dit deel van ons land voorkomen. De excursie maakt tevens deel uit van een bredere inventarisatie van een aantal kweldersoorten in Groningen.

Als er belangstelling is voor 2 dagen deelname, wordt gezocht naar een goedkope overnachtingsmogelijkheid.

Dag 2: onder Appingedam; o.a. Punt van Reide, Termunterzijldiep en Hondshalstermeer; kwelder bij Hongerige Wolf; Nieuwe Statenzijl

Begeleiding: Jaap de Boer, Leon Luijten. Opgave bij Jaap de Boer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *