Nederlandse Malacologische Vereniging

Anthonie van Peursen nieuwe voorzitter NMV

De Nederlandse Malacologische Vereniging heeft op 16 april 2016 Anthonie van Peursen gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Ruud Bank op, die sinds april 2013 voorzitter was van de NMV. Anthonie van Peursen (1951) is in 1975 lid geworden van de NMV en in 1976 van ‘De Kreukel’ (de Malacologische Contactgroep Amsterdam & Omstreken).

Binnen de vereniging heeft hij diverse functies bekleed. Tussen 2003 en 2009 was hij 6 jaar lang bestuurslid, met speciale verantwoordelijkheid voor de excursies. Hij was namens de NMV 10 jaar coördinator molluskenregistratie van de  European Invertebrate Survey  (huidige naam EIS kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden) en tot en met dit jaar lid cq. voorzitter van de NMV- Excursiecommissie (gedurende ca 20 jaar).

Anthonie van Peursen in actie tijdens de 1000-soortendag 2015

Anthonie van Peursen in actie tijdens de 1000-soortendag 2015 (foto: Danielle Hoogendijk).

Anthonie is lid van de Conchological Society of Great Britain & Ireland (sinds 1982) en van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchiologie (sinds 1985). Vanaf 2009 tot 2012 heeft hij samen met Gab Mulder als vrijwilliger van Staatsbosbeheer (SBB) het Balijbos en het Bieslandse bos, gelegen bij hun beider woonplaats Zoetermeer, geïnventariseerd op de aanwezigheid van mollusken. Deze inventarisatie werd begin 2014 gevolgd door monitoring van het Bentwoud, een SBB-natuurgebied in ontwikkeling. Over deze inventarisaties wordt gerapporteerd aan SBB.

Anthonie heeft als specialisatie de familie Cyrenidae (oudere naam: Corbiculidae), de korfmossels, een groep zoetwatertweekleppigen. De aanzet tot deze specialisatie was het schrijven van een overzichtsartikel over de verspreiding van de Corbicula’s in Nederland in 1992. Anthonie verlegt zijn belangstelling de laatste jaren meer en meer naar land- en zoetwatermollusken.

De bestuurssamenstelling per 16 april 2016 vindt u hier.

Deel, mail of print dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *