Anthonie van Peursen, voorzitter NMV

Anthonie JJTPAnthonie van Peursen (1951) is in 1975 lid geworden van de NMV en in 1976 van ‘De Kreukel’ (de Malacologische Contactgroep Amsterdam & Omstreken). Binnen de vereniging heeft hij diverse functies bekleed. Tussen 2003 en 2009 was hij 6 jaar lang bestuurslid, met speciale verantwoordelijkheid voor de excursies. Hij was namens de NMV 10 jaar coördinator molluskenregistratie van de  European Invertebrate Survey  (huidige naam EIS kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden) en tot 2016 lid cq voorzitter van de NMV-Excursiecommissie (gedurende ca. 20 jaar). In 2016 is hij gekozen tot voorzitter van de NMV.

 

Anthonie is lid van de Conchological Society of Great Britain & Ireland (sinds 1982), van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie (sinds 1985) en van de Schelpenwerkgroep Noord-Oost Nederland.

Als geregistreerd vrijwilliger van Staatsbosbeheer (SBB) voert hij samen met Gab Mulder verschillende monitoringsprojecten uit naar de aanwezigheid van mollusken; het Balijbos en het Bieslandse bos (2009-2012), het Bentwoud (2014-2018 ) (allen gelegen nabij hun beider woonplaats Zoetermeer) en in 2019 en 2020 de Coepelduynen (gelegen tussen Katwijk en Noordwijk) en onderdeel van het Nationaal Park Hollands Duin. Over deze inventarisaties wordt gerapporteerd aan SBB.

Corbicula fluminea (source: Wikipedia)

Anthonie heeft als specialisatie de familie Cyrenidae (oudere naam: Corbiculidae), de korfmossels, een groep zoetwatertweekleppigen. De aanzet tot deze specialisatie was het schrijven van een overzichtsartikel over de verspreiding van de Corbicula’s in Nederland in 1992. Anthonie verlegt zijn belangstelling de laatste jaren meer en meer naar zoetwater- en landmollusken. Momenteel is hij 1 dag per week werkzaam als gastmedewerker bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Daar voert hij gegevens in in het Centraal Registratie Systeem.