Anthonie van Peursen, voorzitter NMV

Anthonie JJTPAnthonie van Peursen (1951) is in 1975 lid geworden van de NMV en in 1976 van ‘De Kreukel’ (de Malacologische Contactgroep Amsterdam & Omstreken). Binnen de vereniging heeft hij diverse functies bekleed. Tussen 2003 en 2009 was hij 6 jaar lang bestuurslid, met speciale verantwoordelijkheid voor de excursies. Hij was namens de NMV 10 jaar coördinator molluskenregistratie van de  European Invertebrate Survey  (huidige naam EIS kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden) en tot en met dit jaar lid cq. voorzitter van de NMV-Excursiecommissie (gedurende ca. 20 jaar). In 2016 is hij gekozen tot voorzitter van de NMV.

 

Anthonie is lid van de Conchological Society of Great Britain & Ireland (sinds 1982) en van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie (sinds 1985) en van de Schelpenwerkgroep Noord-Oost Nederland. Vanaf 2009 tot 2012 heeft hij als vrijwilliger van Staatsbosbeheer (SBB) het Balijbos en het Bieslandse bos, gelegen bij hun beider woonplaats Zoetermeer, geïnventariseerd op de aanwezigheid van mollusken. Deze inventarisatie werd gevolgd door monitoring van het Bentwoud van 2014 tot  2018, een SBB-natuurgebied in ontwikkeling. Eind 2019 zal op verzoek van SBB zullen de Coepelduynen worden gemonitord. Al deze monitoringsprojecten worden uitgevoerd samen met Gab Mulder . Over deze inventarisaties wordt gerapporteerd aan SBB.

Corbicula fluminea (source: Wikipedia)

Anthonie heeft als specialisatie de familie Cyrenidae (oudere naam: Corbiculidae), de korfmossels, een groep zoetwatertweekleppigen. De aanzet tot deze specialisatie was het schrijven van een overzichtsartikel over de verspreiding van de Corbicula’s in Nederland in 1992. Anthonie verlegt zijn belangstelling de laatste jaren meer en meer naar zoetwater- en landmollusken. Momenteel is hij twee dagen per week werkzaam als gastmedewerker bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden.