Nederlandse Malacologische Vereniging

Inventarisatie Haringvliet vóór de verzilting

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier met als doel de ooit zo unieke deltanatuur van het Haringvliet weer nieuw leven in te blazen. Vooruitlopend op ‘de kier’ wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het getijdenlandschap rond het Haringvliet. Landbouwgrond wordt omgevormd tot natuur. Door oevers af te graven komt een groter deel van het gebied onder invloed te staan van het getij en nemen slikken en platen in omvang toe.

Voor een ‘nulmeting’ van de natuur in en rond het Haringvliet organiseert EIS een ‘1000-soortendag’ in het gebied. De inventarisatie vindt plaats in het weekend van 16-18 september.

Verdere informatie en opgave

Deelnemers aan deze 1000-soortendag in het Haringvlietgebied kunnen zich opgeven bij Ed Colijn en ontvangen dan uitgebreidere info. NMV-leden kunnen zich ook opgeven via de excursiecommissie van de NMV.

Er bestaat (een beperkte) mogelijkheid tot overnachting.

 

Deel, mail of print dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *