Nederlandse Malacologische Vereniging

Jan de Quaasteniet, penningmeester NMV

Ik ben Jan de Quaasteniet, 35 jaar getrouwd, 2 zoons en ik woon in Goes, Zeeland. Ik ben geboren in 1958 en woonde de eerste 16 jaren van mijn leven in Ter Heyde aan Zee. Je kon me daar vooral vinden op het strand en in de duinen.

Voor mijn werk ben ik fulltime inkoper bij EPZ, beter bekend als de kerncentrale Borssele. Mijn opleiding is HAVO, en ik volgde daarnaast diverse cursussen op gebied van inkoop, waaronder NEVI1. Naast theoretische heb ik ook veel praktische ervaring. Ik kan goed overweg met diverse computerprogramma’s, waarvan Microsoft Excel er één is.

Bestuurservaring: ik ben sinds eind 2016 penningmeester van de Werkgroep Geologie. Daarvoor was ik van 2000 tot en met 2006 lid, en als zodanig vertegenwoordigde ik de Werkgroep Geologie in de Genootschapsraad van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap. Ook upload ik voor de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) alweer 2 jaar de tijdschriften Afzettingen en Cainozoic Research t.b.v. de website www.natuurtijdschriften.nl.

Mijn interesses gaan vooral uit naar het Krijt en het Bekken van Parijs, maar omdat we veel vakantie in Nederland doorbrengen zijn zoetwater- en landslakken daar ook bijgekomen.

In november 2020 heb ik Bram Breure opgevolgd als interim penningmeester van de NMV en sinds 24 April 2021 ben ik dat officieel. Penningmeester zijn brengt veel werk met zich mee, maar is leuk om te doen en je leert er veel van.