Nederlandse Malacologische Vereniging

Is de Zuiderzeeschijfslak terug?

Zuiderzeeschijfslak Corambe obscura uit de Oosterschelde (foto Mick Otten).

In februari 2021 vonden enkele waarnemers van de KNNV Strandwerkgroep Waterweg-Noord, de Strandwerkgemeenschap en Stichting ANEMOON in het getijdengebied van de Oosterschelde een 3,5 mm klein zeenaaktslakje. Na bestudering van de foto’s en aanvullend onderzoek bleek het te gaan om een schijfslak (Corambe sp.), wellicht de Zuiderzee-schijfslak (Corambe obscura), een brakwaternaaktslak die van mosdiertjes leeft. Vroeger was hij algemeen in de Zuiderzee, maar tot de recente herontdekking was er al 80 jaar geen Corambe-soort meer in ons land waargenomen.

Slechts een paar maand later, in juli 2021, is dit dier ook in de Waddenzee aangetroffen, door een onderzoeker van het Waddenmozaïek-project (NIOZ). Het miniscule slakje werd aangetroffen op kunstmatig aangebracht substraat: een kooi met hout die geplaatst was in de geul tussen Rottumeroog en Rottumerplaat. Doel van het Waddenmozaïek-project is te onderzoeken of een grotere verscheidenheid aan habitats de biodiversiteit kan verrijken. Met de komst van dit slakje lijkt daar in elk geval wel sprake van.

De Zuiderzee-schijfslak wordt beschouwd als een ‘vroege exoot’. De soort komt oorspronkelijk van de Amerikaanse oostkust, en werd in ons land voor het eerst aangetroffen in 1881. Deskundigen zijn er nog niet uit of het nu gevonden slakje écht de Zuiderzeeschijfslak is, of een andere, wellicht nog onbeschreven, Corambe-soort. Nader onderzoek moet hierover uitsluitsel geven.

Met dank aan de websites van Nature today en Waddenmozaiek. Meer achtergronden vindt u via deze links op Nature today en Waddenmozaiek.

Deel, mail of print dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *