Ereleden

In de statuten van de NMV is bepaald dat de vereniging ereleden kent.  Iemand kan als erelid worden voordragen aan de algemene ledenvergadering, “wegens hun gebleken buitengewone verdiensten tegenover de vereniging” (Huishoudelijk reglement NMV, artikel 6).

Hieronder volgt een overzicht van de ereleden van de NMV, met vermelding van het jaar waarin ze tot erelid werden gekozen:Tapijtschelp IMG_1228

Ter gelegenheid van de pensionering van mevrouw W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting werd besloten haar het erelidmaatschap en een ’feestbundel’ van Basteria (vol. 29, 1-4) aan te bieden. De heer C.O. van Regteren Altena kreeg het erelidmaatschap aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter. De heer J.G.J. Kuiper kreeg het erelidmaatschap aangeboden voor zijn vele werkzaamheden voor de NMV en voor zijn malacologische activiteiten. Het vierde erelidmaatschap werd aangeboden aan de heer A.C. Van Bruggen in 1999 voor zijn verdiensten voor de NMV als redacteur en als bestuurslid (bron: Schitterende schelpen en slijmerige slakken). Het vijfde erelidmaatschap ging naar Rob Moolenbeek, voor zijn bijdrage aan de malacologie in Nederland als conservator van het (voormalige) Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA). Bij zijn aftreden als hoofdredacteur van Basteria,  op 6 april 2019, werd Edi Gittenberger vanwege zijn grote verdiensten voor de malacologie en voor de NMV benoemd als zesde erelid.