Nederlandse Malacologische Vereniging

Systematische lijst Nederlandse land- en zoetwatermollusken

Voor auteurs die willen publiceren in Spirula heeft de redactie een Systematische lijst van de Nederlandse land- en zoetwatermollusken samengesteld. Indien een auteur er voor kiest om vondsten systematisch te presenteren, beveelt de redactie aan deze lijst te gebruiken.