Bijdragen aan de Afrikaanse Malacologie – symposium ter ere van Dr. A.C. van Bruggen

Nederlandse Malacologische Vereniging

Bijdragen aan de Afrikaanse Malacologie – symposium ter ere van Dr. A.C. van Bruggen

Datum: zaterdag 3 februari 2018.

Locatie: Muzee, Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Den Haag.

Dr. A.C. van Bruggen

Dr. A.C. van Bruggen (9 juli 1929- 3 juni 2016), erelid van de NMV

De heer Van Bruggen was lid van de NMV sinds 1948. Hij bekleedde gedurende vele jaren diverse bestuursfuncties: tweede secretaris, secretaris, voorzitter, penningmeester en ondervoorzitter. In 1970 redde hij de NMV van de financiële ondergang door deel uit te maken van een ‘crisisbestuur’. Ook als redacteur van de NMV-tijdschriften zette hij zich tientallen jaren in voor de NMV. Hij was redacteur van het Correspondentieblad (voorloper van de huidige Spirula) en van Basteria. Ook achter de schermen steunde hij de vereniging op uiteenlopende manieren.

Bij het 60-jarig jubileum in 1994 kreeg hij voor zijn verdiensten voor de NMV als redacteur en als bestuurslid de NMV erepenning en in 1999 werd hij tot erelid van de vereniging benoemd en werd hem tijdens een symposium van de NMV een wetenschappelijke feestbundel uitgereikt.

Als professioneel malacoloog leverde Van Bruggen een grote bijdrage aan de kennis van weekdieren, in het bijzonder Afrikaanse landslakken.

In Basteria verscheen een uitgebreid In Memoriam.

 

Programma:

09:30-10:00 Welkom, met koffie/thee en cake
10:00-10:15 Opening door de dagvoorzitter Prof. Dr. Edi Gittenberger
10:15-10:50 Landslakken in de inheemse bossen van KwaZulu-Natal, Zuid Afrika: van strand tot berg Dr. Peter Tattersfield
10:50-11:05 Pauze met koffie /thee
11:05-11:40 Arthur Morelet (1809-1892) en zijn bijdrage aan de Afrikaanse malacologie Mr. Jonathan Ablett
11:40-12:15 Landslakken van ”luchteilanden” boven een equatoriale woestijn: landslakken op vier geïsoleerde gebergten in Noord Kenia Dr. Ben Rowson
12:15-13:15 Lunch, aangeboden door de NMV
13:15-13:50 Afrikaanse malacologie: 1960 – heden Dr. David G. Herbert
13:50-14:25 Punctum en Punctum-achtige minuscule landslakjes in en buiten Afrika Dr. Ir. Ton de Winter
14:25-14:40 Pauze met koffie/thee
14:40-15:15 Beoordeling van de beschermingsstatus van niet-mariene mollusken in Afrika: voortgang en uitdagingen voor de toekomst Dr. Mary Seddon
15:15-15:50 Mollusken en evolutiebiologie Prof. Dr. Edi Gittenberger
15:50-16:05 Afsluiting Mrs. W. van Bruggen
16:15-17:30 Receptie, aangeboden door de NMV
18:00 Malacologisch diner (kosten voor eigen rekening, locatie volgt)

 

Plekocheilus (Eurytus) bruggeni Breure, 1978

De lezingen van het symposium zijn in het Engels.

De Nederlandstalige samenvattingen van de lezingen vindt u hier.

De Engelstalige samenvattingen vindt u hier.

Bij vragen over het symposium: neem contact op met de secretaris, Sylvia van Leeuwen, NMV-secretaris@spirula.nl of tel. 030-2210613.