Regionale werk- en contactgroepen

Leden van de Schelpwerkgroep Noordoost-Nederland inventariseren een sloot met kwel bij Oude Riet (Marum)

Leden van de Schelpwerkgroep Noordoost-Nederland inventariseren een sloot met kwel bij Oude Riet (Marum)

Veel NMV-leden zijn (tevens) lid van een regionale schelpen- of molluskengroep. Voor grote delen van het land ligt Leiden tenslotte niet naast de deur. De regionale groepen organiseren bijvoorbeeld contactmiddagen of -avonden, lezingen, excursies en soms ook verzamelreizen.

Activiteiten van de regionale groepen zijn vermeld in de Malacologische Agenda Nederland. Leden van de NMV zijn welkom, maar u moet zich wel van te voren bij de organisatie aanmelden.

Deze pagina geeft een korte beschrijving van de regionale organisaties en voor zover beschikbaar een link naar hun website. Van noord naar zuid:

Schelpenwerkgroep Noordoost Nederland

De Schelpenwerkgroep Noordoost Nederland is een kleine maar actieve groep met leden uit voornamelijk Groningen en Drenthe. Iedere laatste woensdag van de maand is er een contactavond. In de periode april/mei tot en met oktober is er elke maand een excursie. Dit zijn meestal dagexcursies in Noord-Nederland, maar soms ook een meerdaagse excursie buiten de eigen regio of Nederland. De leden van de werkgroep houden zich met mariene, land- en zoetwatermollusken bezig, zowel recent als fossiel.
Elk jaar geeft de groep een jaarverslag uit met daarin verslagen van excursies van de werkgroep maar ook van individuele reizen.
Een overzicht van de activiteiten van de werkgroep vindt u hier.

Schelpencontactgroep Friesland

De leden van de Schelpencontactgroep Friesland verzamelen en bestuderen schelpen van over de hele wereld, zowel van land-, zoetwater- als zeeweekdieren. In de contactgroep houden ze elkaar op de hoogte van excursies en bijeenkomsten die te maken hebben met schelpen verzamelen en bestuderen, maar er is ook ruimte voor spontane initiatieven en nieuwtjes. Via deze Whatsapp-groep kunnen afspraken gemaakt worden om samen iets te ondernemen. Wie geen Whatsapp gebruikt wordt via email op de hoogte gehouden van eventuele activiteiten van de groep. Lid worden van de contactgroep kost niets.

De Schelpencontactgroep is een voortzetting van de Schelpenwerkgroep Friesland. Het determineren van de schelpencollectie van het Natuurmuseum Fryslân, en evt. andere werkzaamheden ten dienste van het Natuurmuseum rond schelpen en slakken wordt vervolgd. Wie hiervoor interesse heeft kan zich melden bij het Natuurmuseum (Peter Koomen).

Wil je via de Schelpencontactgroep op de hoogte blijven van schelpennieuwtjes en activiteiten in en buiten Friesland? Neem dan contact op met Jaap de Boer.

Schelpen bewonderen tijdens een bijeenkomst van de Schelpenwerkgroep Friesland

Schelpen bewonderen tijdens een bijeenkomst van de voormalige Schelpenwerkgroep Friesland

Malacologische contactgroep De Kreukel, Amsterdam

Deze groep kwam eens per maand bij elkaar in het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Omdat het museum is opgeheven is de contactgroep op zoek naar een geschikte locatie. Het doel is om de contactgroep nieuw leven in te blazen maar dat is er nog niet van gekomen. De groep heeft een eigen tijdschrift, De Kreukel. Dit tijdschrift is helaas na 2014 niet meer uitgekomen. De groep heeft geen homepage. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Jansen of Tello Neckheim.

Strandwerkgroep (SWG) Waterweg-Noord

Spreekt ‘strandjutten’ je aan? De Strandwerkgroep Waterweg-Noord houdt zich bezig met alles wat langs de kust leeft: schelpen, wieren, krabben, anemonen, kwallen, zeesterren, etc. Eens per maand is er een excursie. Meestal naar de Oosterschelde en Westerschelde waar bij laag water bekeken wordt wat er zoal leeft in het getijdegebied. Van de vondsten worden lijsten bijgehouden, die samen met foto’s van gevonden soorten worden gedeeld. Heb je interesse? Neem dan contact op met Mick Otten.
Een overzicht van de activiteiten van de werkgroep vindt u hier.

Zeeuwse Werkgroep Geologie

De Zeeuwse Werkgroep Geologie in actie tijdens de manifestatie 'Breng je schelp', najaar 2014

De Zeeuwse Werkgroep Geologie in actie tijdens de manifestatie ‘Breng je schelp’, najaar 2014.

De werkgroep is in 1966 opgericht en heet voluit de Werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. De Werkgroep Geologie heeft tot doel de Zeeuwse fossielen en de Zeeuwse Geologie in zijn algemeenheid te bestuderen en onder de aandacht te brengen van de Zeeuwse bevolking en probeert ook mensen buiten Zeeland te interesseren voor deze materie. De werkgroep organiseert lezingen, determinatiedagen en excursies naar geologische locaties en musea in de regio of daarbuiten en beschikt over een eigen bibliotheek. Een overzicht van alle activiteiten vindt u hier. De werkgroep geeft het contactblad Voluta uit, dat 2 keer per jaar verschijnt.
Veel leden van de werkgroep houden zich bezig met de fossiele schelpen van de Zeeuwse kust. Door het voorkomen van fossielen uit het Tertiair en Kwartair bieden de Zeeuwse stranden en zeegaten veel betere kansen om fossiele schelpen te vinden dan andere Nederlandse stranden.

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan verscheen op 12 maart 2016 het boekje “Zeeuwse Strandfossielen”. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ruud Lie.

Mollusken Studiegroep Limburg (MSL)

De Mollusken Studiegroep Limburg (MSL) maakt deel uit van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en is opgericht in januari 1999. Een aantal zeer actieve liefhebbers van de malacologie komt maandelijks bij elkaar om op een werkavond mollusken te bestuderen, te determineren, of op andere wijze hiermee bezig te zijn. Acht tot negen maal per jaar wordt er een excursie gehouden. Een interessant gebied in Limburg wordt dan geïnventariseerd, maar ook andere excursies zijn mogelijk, zoals naar aan Limburg grenzende gebieden in België en Duitsland. Deelname aan de excursies en werkavonden is altijd mogelijk, maar meldt u van te voren aan bij Stef Keulen, tel. 06 4440 4350.
De studiegroep is tevens regiowerkgroep van het landelijk Atlasprojekt Nederlandse Mollusken (ANM). Inventarisatie- en andere gegevens worden door de MSL doorgeven aan geselecteerde landelijke databases zoals die van het ANM. Desgewenst worden vondsten geverifieerd.
Een overzicht van de activiteiten van de studiegroep vindt u hier.