Informatiebladen

Profiel Infoblad NMV 2002

De informatiebladen informeren de lezer op begrijpelijke en beknopte wijze over een bepaald aspect van de malacologie. De uitgaven verschijnen met onregelmatige tussenpozen en worden zeer eenvoudig gehouden om redenen van betaalbaarheid.
In de afgelopen jaren zijn – mede vanwege de informatiedichtheid van het internet – geen informatiebladen meer gemaakt. Desalniettemin bevatten de tot nu toe uitgebrachte informatiebladen (hoewel hier en daar een update op zijn plaats is) waardevolle informatie die we graag toegankelijk willen houden.

Een aantal van onderstaande infobladen is daarom gratis te downloaden.

Index

 1. Handleiding voor gruisonderzoek (Lacourt, 1973)
 2. Literatuur over Nederlands mollusca (Gittenberger, Karnekamp en Meijer, 1974)
 3. Inleiding tot de terminologie in de systematiek (Gittenberger, Karnekamp en Meijer, 1975)
 4. Opmerkingen betreffende de zoogeografie van Europese landslakken (Gittenberger, Karnekamp en Meijer, 1978)
 5. Over de bouw van Zeekat en Pijlinktvis (Gittenberger, Karnekamp en Meijer, 1978)
 6. Conchologische termen I, Gastropoda (Gittenberger, Karnekamp en Meijer, 1981)
 7. Het ontstaan van de piraalbouw bij de mollusca (Berkhout, 1982)NMV infoblad 11 -1998
 8. Naamlijst van de in Nederland inheemse landslakken en binnendijkse watermollusken (1988) – vervangen door “Pluimdragers en Slijkgapers”
 9. Register op de publicaties van Basteria, deel 1-50 (1936-1986) (1989) – vervangen door index op natuurtijdschriften.nl
 10. Register op de publicaties van het Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging deel 1-269 (1934-1992) (1994) – opgenomen in informatieblad nr. 14.
 11. Handleiding voor het verzamelen van landslakken in vochtig-tropische gebieden (Vermeulen, De Winter en Breure, 1998)
 12. Conchologische termen II, Bivalvia (Hoeksema, 2002)
 13. Van levend schelpdier naar fossiele schelp: tafonomie van Nederlandse strandschelpen (Cadée en Wesselingh, 2008)
 14. Register op de publicaties van Spirula en het Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging Deel 1 – 359 (1934 – 2007) (Hovestadt, 2009) – is overgenomen door index op natuurtijdschriften.nl.