Jubilea

Sinds de oprichting in 1934 werd een aantal malen een jubileum gevierd:

  • Het tienjarig jubileum (1944) werd niet gevierd: “Het bestuur is van oordeel, dat onder de huidige tijdsomstandigheden een feestelijk herdenken hiervan voorlopig achterwege moet blijven”. Volgens Van Benthem Jutting was er vooral geen animo omdat drie leden van de NMV door, zoals zij schrijft, Duitse maatregelen waren omgekomen.
  • Op zaterdag 2 juli 1949 wordt in een café in Leiden het 15-jarig bestaan gevierd. In een nog steeds lezenswaardig stukje proza wordt beschreven hoe de voorzitter de nieuwe ambtsketen omgehangen krijgt. De ambtsketen is nog steeds in gebruik.
  • Het 25-jarig jubileum werd uitbundig gevierd. De prachtige oude lustrumfoto hieronder is toen gemaakt. Een bijeenkomst met buitenlandse gasten, één van de activiteiten, leidde tot de oprichting van de Unitas Malacologica Europaea in 1962.
  • Het 40-jarig bestaan van de NMV werd gevierd in de Vrije Universiteit te Amsterdam. In het Zoölogisch Museum Amsterdam werd een schelpententoonstelling ingericht en in het Rijksmuseum te Amsterdam werd de tentoonstelling ‘De schelp in de kunst’ gehouden.
  • Bij het 50-jarig bestaan werd de jubileumbijeenkomst gehouden in het gebouw van de Rijks Geologische Dienst aan het Spaarne en in het Teylers museum,
  • Het 60-jarig bestaan is gevierd met een jubileumweekend, met een symposium en de eerste Nederlandse schelpenbeurs in de Tijger- en Koningszaal van Artis. Ter gelegenheid van dit jubileum werd de “Nederlandse naamlijst van de weekdieren van Nederland en België” gepresenteerd.
  • Het 65-jarig bestaan werd ondermeer gevierd met een lustrumvergadering in het nieuwe Naturalis. De op deze dag gemaakte groepsfoto is hieronder weergegeven.
  • Het 70-jarig bestaan werd gevierd in het Zoologisch Museum Amsterdam. Aan Hans Kuiper werd een aan hem gewijd supplement van Spirula en een liber amicorum uitgereikt. Ook van deze bijeenkomst is een groepsfoto beschikbaar.
  • Het 75-jarig jubileum in 2009 vormde aanleiding voor verscheidene jubileumpublicaties, waaronder het Jubileumboek “Schitterende schelpen en slijmerige slakken. 75 jaar NMV: malacologie als hobby en professie”. Er werkten 49 auteurs aan het boek mee, en 75 leden zonden foto’s van hun favoriete schelp of slak in.
  • Het 80-jarig bestaan, in 2014, werd gevierd op Texel, bij Ecomare. Ter gelegenheid van dit lustrum verscheen de nieuwe “Veldgids Slakken en Mossels” (Jansen, 2015) en de nieuwste versie van de naamlijst, nu met de prozaïsche titel “Pluimdragers en slijkgapers“.

Bron: Leo van Gemert en Sylvia van Leeuwen (2011). Jubilea en het eerbetoon aan leden van de Nederlandse Malacologische Vereniging tijdens haar 75-jarig bestaan (1934-2009). Spirula 382.

Jubileumfoto’s

Jubilea zijn een mooi moment om een groepsfoto te maken. Hieronder vindt u een aantal jubileumfoto’s.

85 jaar

Groepsfoto van de deelnemers aan de viering van het 85-jarig jubileum, 9 november 2019, in Muzee, Scheveningen (foto: Rob Vink).

 

80 jaar

 

groepsfoto NMV 80 Texel

Groepsfoto van de deelnemers aan de viering van het 80-jarig jubileum in 2014, in Ecomare, Texel (foto: Rob Vink).

Bovenste rij vlnr: Rob Vink, Bob Bruins, Jaap de Boer, Bart van Heugten, Wim Kuijper, Anneke van der Lende, Dennis Leeuw, Adriaan Gmelig Meyling, Ubel Medema, Gab Mulder, Herman Roode, Kees Peeters, Ruud Bank, Henk Menkhorst, Gerrit Doeksen, Marc Lavaleye.
Middelste rij vlnr: Rina Mounoury, Dorine van Peursen, Anthonie van Peursen, Gerhard Cadée, Lies Huneker, Frank de Graaf, Aart van den Berg, Erik Busser, Henk Vonk, Marja Hogenes, Aart Dekkers, Jasper Schaaf, Bert Jansen, <….>, Wiebe Taekema, Martin Cadée, Peter Breeman
Onderste rij vlnr: Ingrid Graat, Wolke Niedermeier, Jan Kuiper, Marian Slooff, Marja van der Ende, Jeroen Goud, Ellen van der Niet, Cor van Hoften,Wil Schipper, Hennie Roode, Sylvia van Leeuwen, Ingrid Mulder, Biem Lap, Huub Huneker, Han Gerrits, Tanya Compton met kind.

 

75 jaar

NMV 75 groepsfoto_xl

Groepsfoto van de deelnemers aan de viering van het 75-jarig jubileum in 2009, in Naturalis, Leiden (foto: Jan Johan ter Poorten).

 

70 jaar

NMVokt2004xl

Groepsfoto van de deelnemers aan de viering van het 70-jarig jubileum in 2004, in het Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA) (foto: Jan Johan ter Poorten).

 

65 jaar

Gittenberger fig 5 NMV 1999

Groepsfoto van de deelnemers aan de viering van het 65-jarig jubileum in 1999, in Naturalis (fotograaf onbekend).

 

25 jaar

Coomans & Moolenbeek fig.5nw

Groepsfoto van de deelnemers aan de viering van het 25-jarig jubileum in 1959. Het gezelschap staat voor de Koningszaal van Artis, Amsterdam (fotograaf onbekend).