Andere uitgaven

Naast de tijdschriften en de informatiebladen brengen NMV en STIBEMAN onregelmatig andere publicaties uit. Deze pagina geeft hiervan – van nieuw naar oud – een overzicht. Niet alle vermelde titels zijn nog verkrijgbaar.

NMV naamlijst cover DEFFossielenatlas NWSchepman cover HRNMVNederlandse naamlijst

 

 

 

 

Pierre Marie Arthur Morelet (1809-1892) and his contributions to Malacology

Pierre Marie Arthur Morelet (1809-1892) was een ‘amateur’-wetenschapper die zich deels toelegde op het verzamelen van schelpen en deels op de botanie. Hij organiseerde verschillende expedities, waaronder die naar Cuba en Midden-Amerika (1846-1848) en de Azoren (1857) vooral opmerkelijk zijn. Zijn bijdragen aan de malacologie waren dus niet onbetekenend en de auteurs hebben zijn nalatenschap gereconstrueerd door een overzicht van archiefbronnen en zijn type materiaal in historische collecties van verschillende musea.

Het boek, met 544 pagina’s en meer dan 1300 figuren, is gepubliceerd door de Nederlandse Malacologische Vereniging. Meer informatie vindt u op www.spirula.nl/andere-uitgaven/moreletEN, en daar is het boek ook gratis te downloaden (als PDF). Een print-on-demand hardcover-versie van het boek is te bestellen op www.boekenbestellen.nl (zoeken naar titel of ISBN-nummer) voor € 67,50 (netto prijs, exclusief verzendkosten).

Deze uitgaven is ondersteund door Stichting STIBEMAN.

Breure, A.S.H., Audibert, C. & Ablett, J.D., 2018. Pierre Marie Arthur Morelet (1809-1892) and his contributions to malacology. Nederland Malacological Society, Leiden, 544 pp.

ISBN 978-90-815230-2-8 (PDF) / 978-90-815230-0-4 (p.o.d.)

 

Pluimdragers en Slijkgapers. Nederlandse namen van onze weekdieren

In 2015 verscheen een geheel herziene versie van de naamlijst uit 1994, nu met de pakkende titel Pluimdragers en Slijkgapers. Nederlandse namen van onze weekdieren. Herziene systematische lijst met etymologie. De auteurs van deze editie zijn R.H. de Bruyne, F.A. Perk, H. Dekker en I. van Lente. Deze schitterend uitgegeven nieuwe versie van de naamlijst is uitgebracht met steun van de NMV (legaat J. van Dalsum), STIBEMAN en de Stichting ANEMOON, ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de NMV in 2014. Het boek diende als lustrumgeschenk voor leden van NMV.

Deze uitgaven is ondersteund door Stichting STIBEMAN.

PRIJS: 15,00 excl. verzendkosten (NMV-leden 10,00 excl. verzendkosten). Verzendkosten in Nederland 4,50, andere landen op aanvraag. Bestellen kan bij Jan Kuiper.

Meer informatie over “Pluimdragers en Slijkgapers” (ook over het bestellen van dit boek bij de Stichting ANEMOON) vindt hier. PRIJS: € 15,00.

Veldgids Slakken en Mossels

In 2015 verscheen voor het eerst in lange tijd weer een overzicht van de land- en zoetwatermollusken in ons land: de Veldgids Slakken en Mossels, geschreven door Bert Jansen en uitgegeven door de KNNV. Deze handzame veldgids biedt een goed en actueel overzicht van alle Nederlandse landslakken en zoetwatermollusken, inclusief een flink aantal nieuwkomers. Een onmisbaar boek voor wie geïnteresseerd is in de Nederlandse molluskenfauna. Dit boek was één van de twee lustrumgeschenken van de NMV voor geïnteresseerde leden.

De  “Veldgids Slakken en Mossels” is te koop voor € 29,95 bij de KNNV-uitgeverij en bij de betere boekhandel.

 

Schelpdieren van Nederlandse Noordzeegebied

Het boek ‘Schelpdieren van Nederlandse Noordzeegebied – Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca)’, verschenen in 2013, is een onbetwist hoogtepunt in de malacologische literatuur van ons land . Het boek behandelt alle 255 soorten weekdieren die sinds 1900 levend zijn aangetroffen in de Nederlandse zoute en brakke wateren. Per soort vindt u een korte beschrijving van het uiterlijk (schelp en dier), informatie over ecologie en habitatvoorkeur, een kaart met de verspreiding in de Nederlandse wateren voor en na 1985, het areaal buiten Nederland en trends in de tijd. De verspreiding en veranderingen in de tijd zijn ook te zien in heldere kaarten en grafieken. Het boek is rijk geïllustreerd met meer dan 1.700 foto’s, kaarten en grafieken. Ook is er aandacht voor de bedreiging en bescherming van mariene weekdieren.

De atlas is een degelijk naslagwerk geworden, met veel nieuwe informatie en unieke onderwateropnamen. De uiterlijk, leefwijze, habitatvoorkeur en verspreidingsgebied van de soorten wordt beschreven. De verspreidingskaarten hebben betrekking op het hele Nederlandse Continentale Plat (NCP; in totaal anderhalf keer het Nederlandse vasteland) en alle kustwateren, inclusief de Delta en de Waddenzee. Veranderingen in de tijd en seizoenspatronen zijn samengevat in grafieken en er is ruime aandacht besteed aan bedreigingen en bescherming.

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling, & R. Daan (eds.), Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca. Uitgeverij Tirion Natuur / Stichting ANEMOON. ISBN 978-90-521082-1-6.

De atlas is te koop bij Stichting ANEMOON (anemoon@cistron.nl). Wilt u het boek per post ontvangen, dan kunt u het voor € 19,50 bestellen via www.bol.com.

De fossiele schelpen van de Nederlandse kust

Standaardwerk over de fossiele tweekleppigen, keverslakken en stoottanden die te vinden zijn op de Nederlandse stranden. Auteurs: P.W. Moerdijk, A.W. Janssen, F.P. Wesselingh, G.A. Peeters, R. Pouwer, F.A.D. van Nieulanden, A.C. Janse, L. van der Slik (†), T. Meijer, R. Rijken, G.C. Cadée, D. Hoeksema, G. Doeksen, A. Bastemeijer, H. Strack, M. Vervoenen & J.J. ter Poorten.

Uitgegeven in 2009 door Naturalis Biodiversity Center in de serie ‘Geologie van Nederland’ en mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Nederlandse Malacologische Vereniging en het Koninklijk Zeeuws genootschap der Wetenschappen.

Deel 2 is inmiddels in voorbereiding. Hierin worden de naar schatting 350 à 380 soorten slakken (gastropoden) behandeld. Om tot een zo compleet en goed mogelijk boek te komen worden alle groepen tijdens determinatiebijeenkomsten behandeld. Deze staan open voor iedereen die op welke wijze dan ook wil bijdragen aan dit project. De voorlopige resultaten per behandelde groep worden als artikelen gepubliceerd in Spirula.

“De fossiele schelpen van de Nederlandse kust – schelpen en weekdieren” is uitverkocht en alleen nog op de tweedehands markt te vinden. Sinds november 2021 is het boek echter wel gratis digitaal te verkrijgen via deze link.

 

Mattheus Marinus Schepman (1847-1919) and his contributions to malacology.
A malacological biography and bibliography

Marinus Schepman was de meest vooraanstaande Nederlandse malacoloog aan het eind van de 19e eeuw. In dit fraai geïllustreerde boek wordt zijn leven en werk beschreven. Schepman publiceerde 62 wetenschappelijke publicaties en introduceerde 444 nieuwe taxa. Deze worden in het boek afgebeeld en van commentaar voorzien. Auteurs: A.N. van der Bijl, R.G. Moolenbeek en J. Goud. Uitgave: Nederlandse Malacologische Vereniging, 2010.

Deze uitgaven is ondersteund door Stichting STIBEMAN.

PRIJS voor niet-leden en leden: € 25,00 excl. verzendkosten (€ 7,50 in Nederland, andere landen op aanvraag). Te bestellen bij de secretaris, NMV-secretaris@spirula.nl. Wilt u het boek per post ontvangen, dan kunt u het voor € 30,00 bestellen via www.bol.com.

 

Schitterende schelpen en slijmerige slakken; 75 jaar malacologie als hobby en professie

‘Schitterende schelpen en slijmerige slakken’ is de titel van een nieuwe uitgave verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV) voor amateurs en professionals met interesse voor schelpen en slakken. In het boek schrijven zij met passie over hun werk en hobby.

Dit boek is – zo lang de voorraad strekt – het welkomstgeschenk van de NMV. Het boek is ook te bestellen bij de secretaris. PRIJS € 15,00 (Leden NMV €12,00). Prijzen excl. verzendkosten: in Nederland € 4,50, andere landen op aanvraag.

Nederlandse naamlijst van weekdieren (Mollusca) van Nederland en België

In november 1994 werd de eerste versie van deze naamlijst uitgegeven als feestuitgave ter gelegenheid van het zestig-jarig jubileum van de NMV. De publicatie is mede tot stand gekomen door hulp van de ‘De Strandwerkgemeenschap van de KNNV, de NJN en JNM’. In deze naamlijst hebben de auteurs (R.H. de Bruyne, R.A. Bank, J.P.H.M. Adema & F.A. Perk) getracht zo consequent en systematisch mogelijk te komen tot een acceptabele, binaire Nederlandse naamgeving, zowel voor de in in Nederland en België voorkomende soorten, als voor de families, subfamilies of/en genera.

In 2015 is een nieuwe versie van de naamlijst verschenen. De naamlijst uit 1994 is verkrijgbaar. PRIJS: € 1,50 (excl. portokosten), te bestellen bij de secretaris.

 

Malacology in the Netherlands

Een engelstalig boekje uitgegeven ter gelegenheid van het zesde Europese malacologisch congres in Amsterdam (1977). Lezenswaardig voor de historie en de toenmalige stand van zaken van de malacologie in Nederland.
PRIJS: Euro 5,00, te bestellen bij de secretaris.

 

De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten

Deze platenatlas is in afleveringen verschenen in Basteria tussen 1954 en 1984. Van alle soorten worden één of meer afbeeldingen en een korte, in latere afleveringen langere, beschrijving gegeven. De eerste serie van zes afleveringen werd in 1965 tot een losse uitgave gebundeld en bevat de afbeeldingen van de slakkensoorten. In de tweede serie worden de tweekleppigen behandeld. Hiervan verschenen 8 afleveringen die helaas niet gebundeld werden.
Fossielenatlas_Gastropoden_1_1965
De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten:
Fossielenatlas_Bivalven_1_1962
Fossielenatlas_Bivalven_2_1966
Fossielenatlas_Bivalven_3_1969
Fossielenatlas_Bivalven_4_1971
Fossielenatlas_Bivalven_5_1972
Fossielenatlas_Bivalven_6_1974
Fossielenatlas_Bivalven_7_1978
Fossielenatlas_Bivalven_8_1984
Een enthousiaste groep mensen werkt inmiddels aan een geheel nieuwe atlas (zie ook hierboven onder het kopje ‘De fossiele schelpen van de Nederlandse kust’).