Bibliotheek

De NMV verenigingsbibliotheek

Ook in de molluskenwereld is sprake van vormen van geletterdheid: Conus litteratus.

Ook in de molluskenwereld is sprake van vormen van geletterdheid: Conus litteratus (foto Wikipedia).

Onze vereniging is in het bezit van een Handbibliotheek. Deze staat op twee karretjes en wordt tijdens onze maandelijkse determinatiedagen (de zgn. verenigingsdagen) geplaatst in de ruimte op de Darwinweg 2, Leiden, waar we onze NMV verenigingsdagen houden. De boeken kunnen dan als naslagwerk worden gebruikt. De boeken van deze handbibliotheek worden door de NMV ook uitgeleend aan haar leden. Daarvoor zijn spelregels opgesteld, en een uitleenformulier. De lijst van boeken die in de handbibliotheek staan vindt u hier (PDF).

De Naturalis-bibliotheek

Naturalis Biodiversity Center heeft de beschikking over een zeer grote bibliotheek op het gebied van de natuurlijke historie. De bibliotheek heeft onder meer determineerboeken over schelpen en slakken, een groot aantal malacologische tijdschriften en een uitgebreide verzameling wetenschappelijke malacologische publicaties. Ook leden van de NMV kunnen daar gebruik van maken.
De bibliotheek van Naturalis is gevestigd in het museum, Darwinweg 2, Leiden. Als u in het museum bent dan meldt u zich bij de receptie in het kantoorgebouw en niet bij de receptie in de grote hal (Atrium). De receptiemedewerker zal u dan verwijzen naar de bibliotheek.

De bibliotheek van Naturalis beheert ook een aantal boeken en tijdschriften die door de NMV aan Naturalis in bruikleen gegeven zijn. Bij de uitleen van werken aan derden wordt geen onderscheid gemaakt tussen de boeken die eigendom zijn van Naturalis of boeken die door de NMV aan Naturalis in bruikleen gegeven zijn. Alle boeken/tijdschriften kunnen worden ingezien in de bibliotheek. De bibliotheekmedewerker kan deze, na afspraak, voor u ophalen, zie voor verdere informatie de uitleenregels.

Bij uitleen wordt U geacht op de hoogte te zijn van de uitleenregels van Naturalis. Een overzicht van alles wat de bibliotheek van Naturalis te bieden heeft vindt u hier. Zoeken naar publicaties en tijdschriften van Naturalis kan in de repository.