Erepenningen

De NMV is een vereniging van vrijwilligers. Personen en instellingen die zich langdurig en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de vereniging, kunnen in aanmerking komen voor een NMV erepenning. De volgende personen hebben een NMV erepenning ontvangen:

Erepenning NMV, achterzijde

Erepenning NMV, achterzijde

Erepenning NMV, voorzijde

Erepenning NMV, voorzijde

 • 1964: Dr.h.c. W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting (de penning was een one dollar munt met een Strombus gigas)
 • 1984: Prof.dr. J.T. Wiebes (Directeur Natuurhistorisch Museum Leiden)
 • 1984: Dr. C.A.W. Jeekel (Directeur Zoölogisch Museum Amsterdam)
 • 1984: A.W. Lacourt
 • 1994: Dr. A.C. van Bruggen
 • 1994: Dr. H.E. Coomans
 • 1994: Ing. L.J.M. Butot
 • 1994: D. Smits
 • 2004: Mr. W. Faber
 • 2004: J.G.B. Nieuwenhuis
 • 2008: Prof.dr. E. Gittenberger
 • 2009: Dr. W. Backhuys
 • 2009: R.G. Moolenbeek
 • 2012: J.J. van Aartsen
 • 2015: E.A. Jansen

De huidige penning is door Claude Lhoste (1929-2010) gemaakt. Deze bekende Franse kunstenaar heeft een groot oeuvre nagelaten (sculpturen, tekeningen, penningen) waarin dieren centraal staan. De penning is destijds aangekocht door J.G.J. Kuiper. De afbeelding op de voorzijde van de penning betreft twee parende wijngaardslakken. Toeval of niet, maar hetzelfde tafereel staat ook de voorzijde van het boek van Bert Jansen (zie hieronder).

De laatste penning werd uitgereikt tijdens een symposium over land- en zoetwatermollusken op 10 oktober 2015, ter gelegenheid van de verschijning van de nieuwe KNNV Veldgids “Slakken en Mossels”. Auteur Bert Jansen ontving de NMV-erepenning uit handen Ruud Bank, voorzitter van de NMV. Niet alleen omdat de NMV blij is met deze nieuwe veldgids, ook omdat Bert zich zeer vele jaren heeft ingezet in de excursiecommissie van de NMV en in de redactie van Spirula.

Het eerste exemplaar van de veldgids werd door Bert uitgereikt aan Edi Gittenberger. Laatstgenoemde was als auteur zowel betrokken bij het boek “De landslakken van Nederland” (1970; herziene druk 1980) als het boek “De Nederlandse zoetwatermollusken” (1998). Edi Gittenberger is in 2008 eveneens onderscheiden met de NMV erepenning.

Uitreiking erepenning aan Bert Jansen door Ruud Bank (foto Rob Vink)

Uitreiking erepenning aan Bert Jansen door Ruud Bank, 10 oktober 2015 (foto Rob Vink)

Edi Gittenberger ontvangt het eerste exemplaar van de nieuwe Veldgids Slakken en Mossels.

Edi Gittenberger ontvangt het eerste exemplaar van de nieuwe Veldgids Slakken en Mossels (foto Rob Vink).

Bert Jansen en Edi Gittenberger.

Bert Jansen en Edi Gittenberger (foto Rob Vink).