Erepenningen

De NMV is een vereniging van vrijwilligers. Personen en instellingen die zich langdurig en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de vereniging, kunnen in aanmerking komen voor een NMV erepenning. De volgende personen hebben een NMV erepenning ontvangen:

Erepenning NMV, achterzijde

Erepenning NMV, achterzijde

Erepenning NMV, voorzijde

Erepenning NMV, voorzijde

 • 1964: Dr.h.c. W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting (de penning was een one dollar munt met een Strombus gigas)
 • 1984: Prof.dr. J.T. Wiebes (Directeur Natuurhistorisch Museum Leiden)
 • 1984: Dr. C.A.W. Jeekel (Directeur Zoölogisch Museum Amsterdam)
 • 1984: A.W. Lacourt
 • 1994: Dr. A.C. van Bruggen
 • 1994: Dr. H.E. Coomans
 • 1994: Ing. L.J.M. Butot
 • 1994: D. Smits
 • 2004: Mr. W. Faber
 • 2004: J.G.B. Nieuwenhuis
 • 2008: Prof.dr. E. Gittenberger
 • 2009: Dr. W. Backhuys
 • 2009: R.G. Moolenbeek
 • 2012: J.J. van Aartsen
 • 2015: E.A. Jansen
 • 2019: G.C. Kronenberg en J. Goud
 • 2021: S. van Leeuwen

Op 24 april 2021 ontving Sylvia van Leeuwen de erepenning voor haar voorbeeldige en zeer langdurige inzet als secretaris van de NMV. Met haar 11 jaren als secretaris is zij met vele jaren voorsprong de langst zittende secretaris van onze vereniging ooit. Vanwege de Corona-pandemie was de uitreiking digitaal. Daardoor zijn er helaas geen foto’s beschikbaar.

De huidige penning is door Claude Lhoste (1929-2010) gemaakt. Deze bekende Franse kunstenaar heeft een groot oeuvre nagelaten (sculpturen, tekeningen, penningen) waarin dieren centraal staan. De penning is destijds aangekocht door J.G.J. Kuiper. De afbeelding op de voorzijde van de penning betreft twee parende wijngaardslakken.

Van eerdere uitreikingen zijn wel foto’s beschikbaar. Op 10 oktober 2015 werd de penning uitgereikt aan Bert (E.A.) Jansen, tijdens een symposium over land- en zoetwatermollusken ter gelegenheid van de verschijning van de nieuwe KNNV Veldgids “Slakken en Mossels”. Op 9 november 2019 zijn twee erepenningen uitgereikt: aan Gijs (G.C) Kronenberg en Jeroen (J.) Goud. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor de NMV en de (met de NMV gefuseerde) Stichting Biologia Maritima.

Edi Gittenberger ontvangt het eerste exemplaar van de nieuwe Veldgids Slakken en Mossels.

Edi Gittenberger ontvangt het eerste exemplaar van de Veldgids Slakken en Mossels uit handen van Bert Jansen, 10 oktober 2015 (foto Rob Vink).

Uitreiking van de erepenningen aan Gijs Kronenberg en Jeroen Goud, 9 november 2019 (foto Rob Vink).