Nederlandse Malacologische Vereniging

Sylvia van Leeuwen

Sylvia van Leeuwen is enthousiast schelpenverzamelaar en natuurliefhebber. Haar collectie bevat overwegend mariene schelpen wereldwijd, voor het grootste deel zelf gevonden tijdens vakanties. In 1995 werd zij lid van de NMV. Het contact met andere liefhebbers was een grote stimulans voor haar hobby, want samen kom je verder. Na verloop van tijd kwam de belangstelling voor land- en zoetwaterweekdieren er bij. Over haar vondsten schreef zij meerdere artikelen, onder meer in Spirula, de Kreukel en de Levende Natuur.

Sinds 2000 is zij actief betrokken bij het Atlasproject Nederlandse Mollusken van Stichting ANEMOON. Zij helpt als vrijwilligster bij de inventarisatie van land- en zoetwaterweekdieren (vooral op de Waddeneilanden) en is regiocoördinator Waddeneilanden van dit project. In 2010 werd zij daarnaast projectcoördinator van de Atlas mariene weekdieren van Nederland. Het project werd in 2013 afgerond met de publicatie van het boek ‘Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied‘ en een aantal educatieve activiteiten. Samen met Godfried van Moorsel schreef zij een achtergrondrapport bij deze atlas: ‘Effecten van menselijk gebruik op mariene weekdieren‘.

Enthousiast geworden over de vele leuke schelpen die op Lesbos (Griekenland) te vinden zijn, schreven Jan Veltkamp en zij een eenvoudig boekje om de vondsten op naam te brengen. Het boekje ‘Schelpen van de Griekse eilanden’ verscheen in 2011.

Ook heeft zij speciale  interesse in de weekdieren van de Nederlandse Antillen. In 2015 nam zij deel aan de Statia Marine Expedition 2015 van Naturalis Biodiversity Center en Stichting ANEMOON naar Sint Eustatius. In 2017 publiceerde zij met Susan Hewitt een overzicht van de mariene weekdieren van Sint Eustatius en met Ad Hovestadt een overzicht van de landslakken van Aruba, Bonaire en Curaçao.

Van 2003 tot 2009 was Sylvia van Leeuwen bestuurslid van de NMV, waarvan de laatste 5 jaar secretaris. Bij het 75-jarig bestaan van de NMV stelde zij samen met Gerhard Cadée en Jan Johan ter Poorten het jubileumboek ‘Schitterende schelpen en slijmerige slakken‘ samen. In 2015 werd zij opnieuw secretaris van de NMV. Zij verzorgt ook de digitale nieuwsbrief die 12x per jaar verschijnt. Zij is initiatiefnemer en beheerder van het discussieplatform van de NMV op Facebook. In 24 april 2021 trad zij af als secretaris van de NMV. Voor haar werk als secretaris gedurende 11 jaar ontving bij de gelegenheid de erepenning van de NMV.