Halfjaarlijkse bijeenkomsten

Twee keer per jaar is er een ledendag met een lezingenprogramma, soms in combinatie met een excursie. De ledenbijeenkomsten bieden niet alleen informatie maar ook gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen en om schelpen te laten determineren.

Een Zee-oor (Haliotis sp.)

Een Zee-oor (Haliotis sp.)

De voorjaarsbijeenkomst wordt meestal in april georganiseerd, vaak in Leiden. In de ochtend vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats, in de middag is er een inhoudelijk programma. De najaarsvergadering heeft alleen een inhoudelijk programma en is in de afgelopen jaren geregeld buiten de randstad georganiseerd. In het lezingenprogramma wordt ondermeer aandacht besteed aan resultaten van wetenschappelijk onderzoek aan mollusken.

Een overzicht alle activiteiten die de NMV organiseert in de komende tijd vindt u in hier.

De malacologische agenda van Nederland bevat naast bovengenoemde NMV-activiteiten ook malacologische activiteiten van andere organisaties.