Verenigingsdagen

Ongeveer 10 keer per jaar (vrijwel elke vierde zaterdag van de maand) organiseren de NMV en de WTKG (Werkgroep Tertiaire en Kwartaire Geologie) een zogenaamde verenigingsdag. Dit gebeurt in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Het doel van deze dagen is informeel onderling contact en gezamenlijk determineren van collectiemateriaal. De bijeenkomsten vinden plaats van 10.30 tot 16.00 uur.

NB! Vanwege de verbouwing van Naturalis vinden de bijeenkomsten momenteel plaats in Muzee, Scheveningen (adres: Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Den Haag). Met ingang van oktober 2019 vinden de bijeenkomsten waarschijnlijk weer plaats in Naturalis, Leiden.

Deskundigen

Vrijwel elke maand wordt een Europese groep weekdieren behandeld. Vaak is dat een familie van zeeschelpen, soms ook land- of zoetwaterweekdieren. Enkele deskundige leden bespreken de soorten uit de groep of familie. Zij leggen uit hoe deze herkend kunnen worden, waar ze voorkomen, etc. Daarna kijken we gezamenlijk naar het materiaal dat de leden hebben meegebracht. Als je wilt, kun je daaraan meedoen, maar het hoeft niet. Je kunt bijvoorbeeld ook met z’n tweeën of drieën een heel ander onderwerp bij de kop pakken. Of gewoon ervaringen uitwisselen met andere aanwezige leden. Heb je vragen over een gevonden schelp, neem hem dan mee naar de verenigingsdag. Er is altijd wel iemand die je er meer over kan vertellen.

Gratis toegankelijk

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle leden van de NMV en de WTKG en gratis toegankelijk voor leden. Bij de invulling van het WTKG-deel van het programma zullen ook niet-mollusken aan bod komen. Van te voren aanmelden is niet nodig. De data van de bijeenkomsten is te vinden in de agenda op deze website, en ook via de nieuwsmailing van de NMV kunt u op de hoogte blijven. In de nieuwsmailing wordt ook vermeld welk thema er behandeld wordt in de bijeenkomst. In de zomer en eind december zijn er geen bijeenkomsten.

Meer informatie over de gang van zaken tijdens een verenigingsdag, toegang, openingstijden en dergelijke vindt u hier (in PDF-formaat).

Een overzicht van de komende verenigingsdagen vindt u in de agenda.

Contactpersoon NMV/Naturalis: Gab Mulder
Contactpersoon WTKG/Naturalis: Ronald Pouwer

Een overzicht alle activiteiten van de NMV in de komende tijd vindt u in hier.

De malacologische agenda van Nederland vindt u hier.

IMG_1443IMG_1440