Lidmaatschapsvormen, kosten en betaling

Lid worden van de NMV kan door middel van het invullen van het opgaveformulier. Hieronder vindt u de informatie die nodig is om het opgaveformulier in te kunnen vullen.

Lidmaatschapsvormen en contributie per 1 januari 2023

De hoogte van de contributie hangt samen met uw tijdschriftenkeuze en het land waarin u woont. De bedragen voor 2023 zijn gegeven in deze PDF.

Als u uw keuze voor een lidmaatschapsvorm hebt gemaakt, vul dan het opgaveformulier in en verricht uw betaling (zie hieronder).

Betaling

Er worden geen acceptgiro’s verstuurd. Betaling uitsluitend via ING rekening NL69INGB0000288032, ten name van de penningmeester NMV.

Bij betaling na 1 januari en vóór 1 maart 2021 krijgt u € 5,00 korting. Vermeld bij de betaling altijd de code van uw keuze uit de abonnementen. Wilt u in 2021 een ander soort abonnement dan u in 2020 had, meld dat dan ook aan de ledenadministratie van de NMV.

Combinatie-lidmaatschap

Het is mogelijk om het lidmaatschap voor de Societa’ Italiana di Malacologia (SIM) via de NMV te betalen.

Kiest u SIM-AB, dan ontvangt u 3x per jaar het digitale blad “Alleryana”(voorheen: Notiziario S.I.M, vergelijkbaar met Spirula, geheel in het Italiaans) en 3x per jaar digitaal of op papier het blad “Bollettino Malacologico” (vergelijkbaar met Basteria, met Engelse en Italiaanse artikelen).

U kunt ook lid worden van SIM met alleen het “Bollettino Malacologico”. Kies dan SIM-B.

Nederlandse leden kunnen de SIM contributie betalen aan de NMV. Dit is alleen mogelijk bij betaling voor 1 maart va =n het lidmaatschapsjaar. Bij betaling svp SIM-A of SIM-AB vermelden als code, plus het jaar waarvoor de contributie is.

Bij vragen hierover neemt u contact op met de penningmeester.