Links

Tapijtschelp IMG_1228We bieden u een aantal links naar regionale schelpen- en slakkenwerkgroepen, landelijke musea en collecties, aan de NMV verwante organisaties en internationale websites. Dit laatste onderdeel biedt een kleine selectie met handige en relevante websites. Het is ondoenlijk hier een compleet overzicht te presenteren. Als er volgens u een site ontbreekt die hier vermelding verdient kunt u dit laten weten aan de webmaster.

 

Contributions to African Malacology

In 2018 is onder deze titel een symposium gehouden ter ere van erelid dr. A.C. van Bruggen. De informatie over dit symoposium vindt u hier.

Information on the 2018 Van Bruggen Symposium on African Malacology can be found here.