Nederlandse Malacologische Vereniging

Evenementen

Op verzoek van IVN Hardenberg-Gramsbergen en Natuuractiviteitencentrum de Koppel doen we een inventarisatie dag in het Vechtpark, bij Hardenberg. Het Vechtpark heeft 2019 aangemerkt als 1000-soortenjaar. We inventariseren het Vechtpark in de vorm van een ‘soortgroepspecifieke themadag’. En die soortgroep,…

SWG-excursie naar Putti’s Place. In dit uitgestrekte gebied zijn er veel stenen te keren en misschien is er nog iets bijzonders in de getijdenpoel te vinden. Wel vroeg opstaan vandaag: de excursie vangt aan om 7.00 uur. Voor alle excursie…

Naar aanleiding van eerdere vondsten van het Getijdeslakje Mercuria anatina en de nieuwe Speldhorensoort Murchisonella sp. zijn de getijdengebieden rondom Rotterdam erg in de belangstelling komen te staan. We willen daarom deze keer gaan kijken naar de weekdier soorten die…

Het Urkerbos is, volgens eigenaar Het Flevolandschap, het rijkste bos van Flevoland, met diverse soorten loofhout, naaldhout en natuurrijke open plekken. Over de molluskenfauna van het Urkerbos is weinig bekend. In het kader van de inventarisatie van de malacofauna van…