Nederlandse Malacologische Vereniging

Evenementcategorie: NMV

De Mollusken Studiegroep Limburg (MSL) van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg organiseert samen met de Excursiecommissie van de NMV van 23-25 augustus een excursie naar Zuid-Limburg. De ‘doelsoorten’ zijn de Gladde naaldslak Platyla polita en de Gegroefde naaldslak Acicula fusca.…

Deze verenigingsdag vindt nog plaats in Muzee Scheveningen. Vanaf oktober verhuizen de verenigingsdagen waarschijnlijk weer naar Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Meer informatie: Gab Mulder.   Werkgroep Europese mariene mollusken. Contact: Guus Gulden. Werkgroep Europese Landslakken. Contact: Joop Eikenboom en…

Het Urkerbos is, volgens eigenaar Het Flevolandschap, het rijkste bos van Flevoland, met diverse soorten loofhout, naaldhout en natuurrijke open plekken. Over de molluskenfauna van het Urkerbos is weinig bekend. In het kader van de inventarisatie van de malacofauna van…