Anthonie van Peursen, voorzitter NMV

Anthonie JJTPAnthonie van Peursen (1951) is in 1975 lid geworden van de NMV en in 1976 van ‘De Kreukel’ (de Malacologische Contactgroep Amsterdam & Omstreken). Binnen de vereniging heeft hij diverse functies bekleed. Tussen 2003 en 2009 was hij 6 jaar lang bestuurslid, met speciale verantwoordelijkheid voor de excursies. Hij was namens de NMV 10 jaar coördinator molluskenregistratie van de  European Invertebrate Survey  (huidige naam EIS kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden) en tot en met dit jaar lid cq. voorzitter van de NMV-Excursiecommissie (gedurende ca. 20 jaar).

 

Anthonie is lid van de Conchological Society of Great Britain & Ireland (sinds 1982) en van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie (sinds 1985). Vanaf 2009 tot 2012 heeft hij samen met Gab Mulder als vrijwilliger van Staatsbosbeheer (SBB) het Balijbos en het Bieslandse bos, gelegen bij hun beider woonplaats Zoetermeer, geïnventariseerd op de aanwezigheid van mollusken. Deze inventarisatie werd begin 2014 gevolgd door monitoring van het Bentwoud, een SBB-natuurgebied in ontwikkeling. Over deze inventarisaties wordt gerapporteerd aan SBB.

Anthonie heeft als specialisatie de familie Cyrenidae (oudere naam: Corbiculidae), de korfmossels, een groep zoetwatertweekleppigen. De aanzet tot deze specialisatie was het schrijven van een overzichtsartikel over de verspreiding van de Corbicula’s in Nederland in 1992. Anthonie verlegt zijn belangstelling de laatste jaren meer en meer naar land- en zoetwatermollusken.