Nederlandse Malacologische Vereniging

Rapport over Slikken van Viane, Zeeland

Fuikhorens belagen een Amerikaanse venusschelp op de Slikken van Viane.

In september 2018 heeft een aantal leden van de Nederlandse Malacologische Vereniging, in samenwerking met deskundigen van de Strandwerkgemeenschap en de Stichting Anemoon, een inventarisatie uitgevoerd van de mariene flora en fauna van de Slikken van Viane. Dit is een interessant natuurgebied in de Oosterschelde, nabij Ouwerkerk. Het geïnventariseerde gebied is niet vrij toegankelijk. De inventarisatie is uitgevoerd met toestemming, van de beheerder van dit gebied Rijkswaterstaat.

Na de inventarisatie hebben Freek Titselaar en Gab Mulder voor Rijkswaterstaat een rapportage gemaakt. De soortenlijsten maken geen deel uit van de rapportage, maar zijn los verkrijgbaar. Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u een mail te sturen aan Gab Mulder.

Dit rapport is tot stand gekomen met geldelijke ondersteuning van Stichting STIBEMAN.

Deel, mail of print dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *